Plebiscyt gliwickich modelarzy

Plebiscyt gliwickich modelarzy

Postprzez kubit » Niedziela, 3 Luty 2013, 14:10

Już po raz 52 w Restauracji "Bagatela" odbył się Plebiscyt Gliwickich Modearezy bedący podsumowaniem działalności Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych i Sekcji Modelarskiej Aroklubu Gliwickiego za 2012 rok. W uroczystosci udziałał wzieli: Prezes Aeroklubu Polskiego Włodzimierz Skalik wraz z małżonką, z-ca Prezdenta mista Gliwice Piotr Wieczorek, Tadeusz Olejnik, radny mista Gliwice oraz wielu działaczy, sędziów sportowych , instruktorów i zawodników sportu modelarskiego ( łacznie 60 osób) Od szeregu lat Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych jest najlepsze w kraju w działalnosci modelarskiej. Dlatego też Prezes Włodzimierz Skalik uhonorował szereg osób odznakami i dyplomami przyznanymi przez Zarzad Aeroklubu Polskiego. Zostali wyróżnieni: Piotr Wieczorek, Tadeusz Olejnik, Renata Caban ( była z-ca prezydenta miasta Gliwice), instruktorzy i działacze: Stanisław Paździorek, Stanisław Kopacz, Ryszard Jurecki, Tadeusz Milewski , Jan Wojtak i Stanisław Kubit. Po oficjalnych uroczystosciach rozpoczęła si ę zabawa przy muzyce i trwała do baiłego rana.

SPRAWOZDANIE
z działalności Gliwickiego Stowarzyszenia
Modelarzy Lotniczych
w 2012 r[/b]
1. Struktura organizacyjna:

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes - dr inż. Stanisław Kubit
Wiceprezes -Tadeusz Milewski
Sekretarz - dr inż. Stanisław Kopacz
Skarbnik - instr. Jerzy Jurecki
Członek Zarządu -mgr inż. Wojciech Błachut
Sędzia Główny - instr. Stanisław Paździorek
Adres i telefon - ul. Rybnicka 84, 44-100 Gliwice
tel. (0-32) 232 18 22
Ilość klubów modelarskich - 12
Obszar działania województwo śląskie

2. Działalność szkoleniowa:
W 2012 roku działalnością szkoleniową objęto 258 modelarzy
w tym: 212 młodzików i juniorów młodszych i juniorów
oraz 46 seniorów ( powyżej 18 lat).

3. Wykaz klubów modelarskich skupionych w Gliwickim Stowarzyszeniu Modelarzy Lotniczych:


Lp. Pełna nazwa
Klubu Modelarskiego Status
Organizacyjny Dokładny adres klubu Telefon Liczba
ucz. Imię i Nazwisko
Instruktora
1 Klub modelarski
„Gawron” Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
Pyskowice ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27
44-120 Pyskowice (0-32)
233 03 48
233 25 34
694190637 18 instr. Stanisław Paździorek
2 Modelarnia „Sokół” Gliwicki Ośrodek
Adaptacyjno –
Rehabilitacyjny
dla Dzieci
i Młodzieży
Niepełnosprawnej ul. Słowackiego 58
44-100 Gliwice (0-32)
231 52 13
terapia_kasperek@wp.pl 16 Instr. Adam Kasperek

3 Modelarnia
„Ornontowice” SP
im. Karola Miarki
w Gminie
Ornontowice ul. Zwycięstwa 7
43-178 Ornontowice (0-32)
235 48 93 11 mgr Paweł
Bednarczyk
4 Klub Modelarski MDK MDK Gliwice ul. Rybnicka 29
44-100 Gliwice (0-32)
232 69 54 16 instr. Dariusz Dradra
5 Klub Modelarski Zakład Leczniczo
Wychowawczy dla
dzieci
Zgromadzenia C.B.K. ul. Zakładowa 2
Wojska
42 – 690 Tworóg (0-32)
285 75 94 30 instr. Maria Gorczyca

6 Klub Modelarski
„Ikar”
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
im. Ottona Lipkowskiego ul. J. Krasickiego 4
42-693 Krupski Młyn (0 – 32)
285 70 23
508173830 12 instr. Edward Ciekot
7 Klub Modelarski
„Modelix” SP w Wojsce ul. Szkolna 12
42-690 Wojska (0 – 32)
285 75 27 14 mgr Maria Bednarek
8 Klub Modelarski
„Społem” PSS
Gliwice „Społem” PSS
Gliwice ul. Pliszki 22
44-100 Gliwice 608591862 11 Instr Jan Wojtak
Instr. Stanisław Paździorek
9 Klub techniki Modelarskiej Miasto Knurów ul. Szpitalna 8
44-194 Knurów 512261120 8 instr. Józef
Monkiewicz
10 Klub Modelarski „Orliki” GIM Nr 10 ul. Lipowa 29
44-100 Gliwice (0-32)
231 16 58
54 mgr Izydora Antczak
11 Klub Modelarski
„Puchacz” Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury 44-180 Toszek
ul. Łąkowa 6 (0-32) 23054101 12 instr.Ewald Stawinoga
12 Klub Modelarski
„Latająca Jedynka” Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kozielska 39
44-100 Gliwice 503946784 10 mgr Rafał Kempa4. Kalendarz Zawodów Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych
zorganizowanych w 2012 rokuLp.
Nazwa Zawodów
Termin
Klasy modeli
Organizator
Sędzia Główny
Miejsce
Ilość
zaw.
1 Plebiscyt Gliwickich Modelarzy Seniorów za rok 2009 21.01.2012
wszystkie Tadeusz Milewski Stanisław Paździorek Bagatela
sobota g.19 52
2 Odprawa instruktorów 13.02.2012
Wszystkie Stanisław Kubit Stanisław Paździorek Bagatela
poniedziałek g.18 40
3 Plebiscyt Gliwickich Modelarzy Juniorów za rok 2011 13.02.2012
wszystkie Tadeusz Milewski Stanisław Paździorek Bagatela
poniedziałek g.18 45
4 Zawody Modeli Halowych o puchar Dyrektora MOKiS-u Pyskowice 10.03.2012
Młodzicy Stanisław Paździorek Tadeusz Milewski Hala Sportowa Pyskowice
sobota 60
5 XXII Mistrzostwa Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze 25.03.2012
FB
Młodzicy Stanisław Paździorek Wojciech Błachut Lotnisko niedziela
10-13 100
6 Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających o Puchar MDK –Puchar Polski 14-15.04.2012 F1A/M, F1H, F1G, F1K, F1S Dariusz Dradra Czesław Ziober Gliwice Lotnisko
sobota 15-19
niedziela 9-17
7 Mistrzostwa Polski Modeli Latających F3E 13.05.2012
niedziela F3E Ryszard Jurecki Janusz Zajac Niedziela g.10-18 – południowa część lotniska 30
8 Mistrzostwa Polski Małych Form i Latających Skrzydeł 26-27. 05.2012
F1S, F1H, F1G, F1K, Kubit Stanisław Tadeusz Milewski Gliwice Lotnisko
piątek 15-19
sobota 9-17 50
9 Młodzi Modelarze – Lotnicy na Start 4.06.2012
Młodzicy Juniorzy Młodsi Tadeusz Milewski Stanisław Paździorek Gliwice Lotnisko poniedziałek
16 -20 80
10Mistrzostwa Polski Modeli Latających dla juniorów młodszych 9-10 06.2012

F1A/M, F1H, F1G, F1K F2B/M, F2A/M, S6A, F3J/M Kubit Stanisław Stanisław Kopacz Gliwice Lotnisko
Piątek
16-20
sobota
9-18
niedziela
8-12 200
11 III Międzynarodowe Zawody Modeli Swobodnie Latające zaliczane do Pucharu Świata i Pucharu Polski 25.08.2012
sobota
F1A, F1B, F1C, F1Q Piotr Szymański Stanisław Kopacz Kietrz
80
12 Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających zaliczane do Pucharu Polski 26.08.2012
niedziela
F1A, F1B, F1C, Piotr Szymański Stanisław Kopacz Kietrz
80
13 Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie 8-9 .09.2012
F1E, F1E/M Jun.Młodszy
Juniorzy
Seniorzy Stanisław Kubit Tadeusz Milewski 60
14 I Międzynarodowe Zawody Modeli Swobodnie Latające zaliczane do Pucharu Świata i Pucharu Polski 14.09.2012
piątek F1E
Seniorzy Juniorzy Jan Wojtak Stanisław Sułek Toszek 80
15 VI Międzynarodowe Zawody Modeli F1E
„Toszek Cup” zaliczane do Pucharu Świata i Pucharu Polski 15.09.2012
sobota F1E
Seniorzy Juniorzy Stanisław Kubit
Stanisław Sułek Toszek 70
16 XII Międzynarodowe Zawody Modeli F1E
„Governor’s Cup” zaliczane do Pucharu Świata i Pucharu Polski 16.09.2012
niedziela F1E
Seniorzy Juniorzy Marek Łysakowski Stanisław Sułek Racibórz 70
17 Latawcowe Mistrzostwa Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych 30.09.2012
FLP, FLS
Młodzicy Stanisław Paździorek Tadeusz Milewski Gliwice Lotnisko niedziela
10-13
160
18 Ogólnopolskie Zawody o Puchar Społem PSS Gliwice. Finał Pucharu Polski 6-7.10.2012
F1H,G,K,S
Juniorzy Młodsi
Seniorzy Stanisław Kubit Stanisław Paździorek Gliwice Lotnisko
piątek 16-19
sobota 9-15 niedziela
9-15
19 Ogólnopolskie Zawody Modeli Elektrycznych zaliczanych do Pucharu Polski 14.10.2012 F5B Ryszard Jurecki Tadeusz Milewski Gliwice południowa część lotniska
niedziela
10-15 30
20 Latawcowe Mistrzostwa Polski „Święto Latawca Społem „ 20-21.10. 2012
FLP, FLS
Młodzicy Stansłąw Kubit Stanisław Kopacz Gliwice Lotnisko niedziela
10-13
160
21 Mistrzostwa Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych Modeli Halowych 11.11.2012
wtorek Młodzicy
F1N Małgorzata Turowska Tadeusz Milewski Hala sportowa
Pol. Śl. 200

Zorganizowano:
7 imprez wyłącznie dla dzieci i młodzieży
5 zawodów mających rangę Mistrzostw Polski
4 zawody zaliczane do Pucharów Świata
6 zawodów zaliczanych do Pucharów Polski

5. Kalendarz Zawodów Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych
na rok 2013


Lp.
Nazwa Zawodów
Termin
Klasy modeli
Organizator
Sędzia Główny
Miejsce
Ilość
zaw.
1 Zawody Modeli Halowych o puchar Dyrektora MOKiS-u Pyskowice 23.02.2013
Młodzicy Stanisław Paździorek Tadeusz Milewski Hala Sportowa Pyskowice
sobota 60
2 XXIII Mistrzostwa Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze 17.03.2013
FB
Młodzicy Stanisław Paździorek Wojciech Błachut Lotnisko niedziela
10-13 100
3 Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających o Puchar MDK zaliczane do Pucharu Polski 14.04.2013
F1A/M, F1H, F1G, F1K, F1S Dariusz Dradra Czesław Ziober Gliwice Lotnisko
niedziela 7-16 60
4 Ogólnopolskie Zawody Modeli Zdalnie Sterowanych zaliczanych do Pucharu Polski
21.04.2013

F3J Krzysztof Płatek Janusz Zając Niedziela g. 9-18 – południowa część lotniska 1/3 powierzchni 20
5 Mistrzostwa Polski Modeli Latających F3E i zawody zaliczane do
Pucharu Polski F3F 5.05.2013
F3E Ryszard Jurecki Janusz Zając Niedziela g. 9-18 – południowa część lotniska 1/3 powierzchni 30
6 Młodzi Modelarze – Lotnicy na Start 3.06.2013
Młodzicy Juniorzy Młodsi Tadeusz Milewski Stanisław Paździorek Gliwice Lotnisko poniedziałek
16 -20 80
7 Mistrzostwa Polski Modeli Latających dla juniorów młodszych 8-9 06.2013
F1A/M, F1H, F1G, F1K F2B/M, F2A/M, S6A, F3J/M Kubit Stanisław Stanisław Kopacz Gliwice Lotnisko
sobota
9-18
niedziela
8-12 150
8 Mistrzostwa Polski Małych Form i Latających Skrzydeł 16. 06.2013
F1S, F1H, F1G, F1K, Kubit Stanisław Tadeusz Milewski Gliwice Lotnisko
niedziela 7-17 50
9 II Międzynarodowe Zawody Modeli Swobodnie Latające zaliczane do Pucharu Świata i Pucharu Polski 20.09.2013
piątek F1E
Seniorzy Juniorzy Jan Wojtak Stanisław Sułek Toszek 80
10 VIII Międzynarodowe Zawody Modeli F1E
„Toszek Cup” zaliczane do Pucharu Świata i Pucharu Polski 21.09.2013
sobota F1E
Seniorzy Juniorzy Stanisław Kubit
Stanisław Sułek Toszek 70
11 XIII Międzynarodowe Zawody Modeli F1E
„Governor’s Cup” zaliczane do Pucharu Świata i Pucharu Polski 22.09.2013
niedziela F1E
Seniorzy Juniorzy Marek Łysakowski Stanisław Sułek Racibórz 70
12 Latawcowe Mistrzostwa Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych 29.09.2013
FLP, FLS
Młodzicy Stanisław Paździorek Tadeusz Milewski Gliwice Lotnisko niedziela
10-13 południowa część lotniska 1/3 powierzchni
160
13 Latawcowe Mistrzostwa Polski „Święto Latawca Społem „ 13.10. 2013
FLP, FLS
Młodzicy Stansłąw Kubit Stanisław Kopacz Gliwice Lotnisko niedziela
Południowa część lotniska
1/3 powierzchni
10-13

160
14 Ogólnopolskie Zawody o Puchar Społem PSS Gliwice. Finał Pucharu Polski 20.10.2013
F1H,G,K,S
Juniorzy Młodsi
Seniorzy Stanisław Kubit Kazimierz Brożyna Gliwice Lotnisko
niedziela
8-16 50
15 Ogólnopolskie Zawody Modeli Elektrycznych zaliczanych do Pucharu Polski 27.10.2013 F5B Ryszard Jurecki Tadeusz Milewski Gliwice
1/3 powierzchni
niedziela
10-15 30
16 Puchar Śląska Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie 27.10.2013 F1E
Juniorzy młodsi, juniorzy, seniorzy Jacek Żurowski Magdalena Matyjaszek Toszek
niedziela 30
17 Mistrzostwa Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych Modeli Halowych 11.11.2013
Młodzicy, seniorzy
F1N Małgorzata Turowska Tadeusz Milewski Hala sportowa
Pol. Śl.
poniedziałek 1505. Udział zawodników w zawodach sportowych i osiągnięte wyniki w 2012 roku
Zawody międzynarodowe:
Mistrzostwa Europy:
Mistrzostwa Europy Modeli Szybowców Sterowanych Mechanicznie (Turda – Rumunia))
Reprezentacja Polski juniorów, w której startowali: Mikołaj Stryja, Konrad Żurowski i Szymon Morcinek zdobyła tytuł Drużynowego II-Wicemistrza Europy juniorów w klasie F1E
Mikołaj Stryja zdobył indywidualnie tytuł II Wicemistrza Europy juniorów w klasie F1E

Puchar Świata
Stanisław Kubit I miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata w kategorii open w klasie F1E
Jacek Żurowski II miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata w kategorii open w klasie F1E
Konrad Żurowski II miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata w kategorii juniorów w klasie F1E
Szymon Morcinek IV miejsce w klasyfikacji końcowej w kategorii juniorów w klasie F1E
Mikołaj Stryja VII miejsce w klasyfikacji końcowej w kategorii juniorów w klasie F1E

Mistrzostwa Polski:
Dawid Lipski Mistrz Polski w klasie modeli modeli z napędem silnikowym F1K
Filip Król Mistrz Polski juniorów młodszych w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie F1E/M
Konrad Żurowski Mistrz Polski juniorów w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie F1E
Czesław Ziober Mistrz Polski w klasie modeli modeli szybowców F1H
Jacek Żurowski Mistrz Polski w klasie modeli modeli z napędem gumowym F1G
Stanisław Kubit Mistrz Polski w klasie latających skrzydeł F1S
Agata Kluba Mistrzyni Polski w klasie modeli kosmicznych S6A
Grzegorz Porębski Mistrz Polski w klasie modeli zdalnie sterowanych F5B
Mikołaj Stryja Wicemistrz Polski juniorów w klasie modeli szybowców F1E
Tomasz Lipski Wicemistrz Polski w klasie modeli z napędem silnikowym F1K
Stanisław Kubit Wicemistrz Polski w klasie modeli szybowców F1H
Piotr Szymański Wicemistrz Polski w klasie modeli zdalnie sterowanych F1E
Michał Salamon Wicemistrz Polski w klasie modeli zdalnie sterowanych F5B
Dawid Lipski II Wicemistrz Polski w klasie modeli z napędem gumowym F1G
Roman Sowa II Wicemistrz Polski w klasie modeli z napędem silnikowym F1K
Krzysztof Słocki II Wicemistrz Polski juniorów w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie F1E
Dżesika Szymańska II Wicemistrz Polski juniorów młodszych w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie F1EPuchar Polski ( klasyfikacja końcowa):
Dawid Lipski I miejsce w klasie modeli silnik. F1K w kategorii juniorów młodszych
Grzegorz Porębski I miejsce w klasie modeli zdalnie sterowanych F5B
Piotr Plachetka I miejsce w klasie modeli z napędem silnikowym F1C
Stanisław Kubit I miejsce w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie F1E
Tomasz Lipski I miejsce w klasie modeli silnikowych F1K
Stanisław Kubit I miejsce w klasie modeli latających skrzydeł F1S
Stanisław Bolko I miejsce w klasie modeli z napędem silnikowym F1Q
Jacek Żurowski II miejsce w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie F1E
Szymon Morcinek II miejsce w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie F1E kategorii juniorów
Michał Paździor II miejsce w klasie modeli z napędem silnikowym F1Q
Stanisław Bolko II miejsce w klasie modeli latających skrzydeł F1S
Michał Salamon II miejsce w klasie modeli zdalnie sterowanych F5B
Stanisław Kopacz II miejsce w klasie modeli z napędem silnikowym F1K
Szymon Wojtyło II miejsce w klasie modeli z napędem silnikowym F1K w kategorii juniorów młodszych
Adam Krawiec II miejsce w klasie modeli z napędem gumowym F1B
Tomasz Lipski III miejsce w klasie modeli z napędem gumowym F1G
Szymon Skwara III miejsce w klasie szybowców F1E juniorów
Krzysztof Słocki III miejsce w klasie modeli szybowców F1A juniorów
Oskar Bolko III miejsce w klasie modeli szybowców F1A
Dawid Lipski III miejsce w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie F1E w kategorii juniorów młodszych
Oskar Bolko III miejsce w klasie modeli z napędem silnikowym F1Q


Drużynowo ( Mistrzostwa Polski)

I miejsce a w punktacji generalnej seniorów w klasach modeli swobodnie latających
I miejsce a w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie juniorów młodszych F1E/M
I miejsce a w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie F1E juniorów
I miejsce a w klasie modeli szybowców latających skrzydeł F1S
II miejsce a w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie F1E juniorów
II miejsce w klasie modeli z napędem gumowym F1B
II miejsce w klasie modeli z napędem gumowym F1G

II miejsce a w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie F1E seniorów
III miejsce a w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie F1E seniorów
III miejsce w klasie modeli szybowców F1H

Członkowie kadry narodowej na rok 2013 ( 15 zawodników):
1. Konrad Żurowski Klasa F1E junior
2. Szymon Morcinek Klasa F1E junior
3.Mikołaj Stryja Klasa F1E junior
4.Skwara Szymon Klasa F1E junior
5.Krzysztof Słocki Klasa F1A junior
6.Bartosz Woźnica Klasa F1A junior
7.Dawid Lipski Klasa F1B junior


8.Czesław Ziober Klasa F1A
9.Adam Krawiec Klasa F1B
10.Piotr Plachetka Klasa F1C
11.Jacek Żurowski Klasa F1E
12.Jan Wojtak Klasa F1E
13. Michał Salamon klasa F5B
14. Grzegorz Porebski klasa F5B
15. Stanisław Kubit klasa F1E

6. Podsumowanie
W Mistrzostwach Europy i klasyfikacji końcowej Pucharu Świata modelarze gliwiccy zdobyli w 2012 roku 5 medale w tym jeden złoty, dwa srebrne i dwa brązowe

W Mistrzostwach Polski modelarze gliwiccy zdobyli 17 medale w tym:
8 złotych, 5 srebrnych, 4 brązowe

W Pucharach Polski w klasyfikacji końcowej modelarze gliwiccy zdobyli 21 medali w tym 7 złotych, 8 srebrne i 6 brązowych

Łącznie w Mistrzostwach Świata, Europy, Pucharach Świata, Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski modelarze GSML zdobyli 43 medale w tym 16 złotych, 15 srebrnych i 12 brązowych

Modelarze GSML w Mistrzostwach Polski Modeli Latających zdobyli ponadto 10 medali drużynowych w tym 4 medale złote, 4 medale srebrne i 2 medale brązoweGliwiccy modelarze w 2012 roku okazali się najlepsi w Polsce. Wpłynęła na to praca wszystkich osób zaangażowanych w propagowanie w Gliwicach oraz na terenie powiatu gliwickiego tego pięknego sportu. Szczególne słowa uznania należą się instruktorom prowadzącym zajęcia z młodzieżą: Romanowi Sowie, Czesławowi Zioberowi, Pawłowi Bednarczykowi, Edwardowi Ciekotowi,, Marii Gorczycy, Izydorze Antczak, Januszowi Zajacowi, Janowi Wojtakowi i Stanisławowi Paździorkowi.
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje również instytucjom, które w 2012 roku udzieliły GSML dotacji umożliwiających statutową działalność:
1. Miastu Gliwice
2. Aeroklubowi Gliwickiemu
3. Społem PSS Gliwice
Zarząd GSML składa podziękowania następującym kolegom za bardzo dobrą organizację imprez o zasięgu międzynarodowym i krajowym:
1. Markowi Łysakowskiemu
2. Ryszardowi Jureckiemu
3. Stanisławowi Paździorkowi
4. Dariuszowi Dradrze
5. Markowi Łysakowskiemu
6. Janowi Wojtakowi
7. Małgorzacie Turowskiej
8. Piotrowi Szymańskiemu
Działalność Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych w 2011 roku była możliwa dzięki dotacjom uzyskanym z miasta Gliwice. Dlatego też miasto Gliwice było promowane przez Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych w następujący sposób:
• Wszystkie zakończenia zawodów modelarskich rozgrywanych ma lotnisku odbywały się na tle logo miasta Gliwice
• W zakończeniach zawodów modelarskich rangi Mistrzostw Polski brały władze miasta Gliwice
• W sprawozdaniach dla prasy lokalnej i centralnej podkreślany był wkład miasta Gliwice w organizację tych imprez
Działania GSML powinny w najbliższym czasie. zmierzać w następujących kierunkach:
1. Utrzymania wysokiego poziomu sportowego
2. Utrzymania ilości szkolonej liczby młodzików i juniorów na dotychczasowym poziomie
3. Podniesienia poziomu w klasach modeli kosmicznych i radiosterowanych
4. Zacieśnienia współpracy z placówkami oświatowymi z terenu powiatu gliwickiego i województwa śląskiego

Prezes GSML: Skarbnik GSML

Plebiscyt Gliwickich Modelarzy 2012

suma
"rodzaj zawodów
kategoria
miejsce" max 1 max 2 max 3 max 4 max 5 max 6
współczynnik suma
Maksymalny czas/punkty senior
Maksymalny czas/punkty junior
Maksymalny czas/punkty junior młodszy premii
lp Imię i Nazwisko klub
1 Stanisław Kubit PSS Społem 2896 2250 2250 2250 2250 2241 6750 20887
2 Jacek Żurowski Iscar Team 2250 2250 2245 2000 1999 1958 4750 17452
3 Czesław Ziober Aer. Gliwicki 2884 2250 2186 2156 2139 2117 1250 14981
4 Adam Krawiec 0 2930 2250 2250 2250 2122 2122 1000 14924
5 Grzegorz Porębski RC Cieszyn 2746 2151 2095 2000 1500 1500 2500 14491
6 Tomasz Lipski PSS Społem 2250 2000 1856 1800 1769 1734 3000 14409
7 Michał Salamon RC Cieszyn 2754 2098 1996 1977 1869 1488 2000 14182
8 Piotr Plachetka Aer. Gliwicki 2250 2250 2250 2084 1832 1740 1250 13656
9 Dariusz Dradra MDK Gliwice 3000 2250 2131 1637 1500 1200 0 11717
10 Oskar Bolko 0 2250 2027 1500 1500 1469 1452 750 10949
11 Marek Łysakowski Nielot Pogrzebień 2174 1824 1759 1643 1582 1556 0 10538
12 Jan Wojtak Aer. Gliwicki 2250 2202 1857 1478 1240 1139 0 10166
13 Piotr Szymański Nielot Pogrzebień 2200 2197 1910 1782 914 1000 10004
14 Stanisław Bolko 0 1991 1500 1500 1500 1330 1070 1000 9891
15 Cyprian Błaszczyk Społem PSS 2000 1879 1650 1379 1355 1318 0 9581
16 Stanisław Kopacz Aer. Gliwicki 1967 1672 1500 1248 1080 912 1000 9379
17 Wojciech Błachut PSS Społem 1740 1737 1592 1432 1252 1251 0 9004
18 Stanisław Paździorek Gawron Pyskowice 1484 1433 1380 1322 1311 1071 0 8002
19 Stanisław Salamon RC Cieszyn 1355 1334 1334 1321 1268 986 0 7596
20 Wiesław Moj 0 2093 1790 1556 1446 0 6884
21 Józef Monkiewicz KTM Knurów 1633 1518 1000 1000 847 697 0 6696
22 Rafał Tenus PSS Społem 1813 1402 1047 765 726 667 0 6420
23 Ryszard Jurecki Aer. Gliwicki 1677 1299 1263 1238 0 5476
24 Fryderyk Borowicz Limanowa 1298 1173 1139 1062 773 0 5445
25 Maciej Wojtyło PSS Społem 1411 1199 1181 941 442 205 0 5380
26 Artur Pałka Limanowa 1601 1558 1357 775 0 5290
27 Ewald Stawinoga Puchacz Toszek 1292 906 864 852 710 640 0 5264
28 Barbara Słocka PSS Społem 1638 1027 835 616 570 494 0 5180
29 Michał Paździor 0 1763 1455 1180 0 4397
30 Wojciech Siódmok Aer. Gliwicki 2127 957 0 3084
31 Roman Sowa 0 2000 750 2750
32 Krzysztof Płatek RCFAN Gliwice 1694 993 0 2687
33 Krzysztof Grabowski MDK Gliwice 1070 607 322 0 2000
34 Sandra Majchrzyk PSS Społem 572 540 395 363 0 1871
35 Przemysław Danielec RC Cieszyn 1796 0 1796
36 Marcel Smoliński RCFAN Gliwice 1726 0 1726
37 Mieczysław Krysta RC Cieszyn 1606 0 1606
38 Dawid Zawisza PSS Społem 1196 383 0 1580
39 Mateusz Markowski RCFAN Gliwice 1535 0 1535
40 Jacek Pogonowski PSS Społem 854 657 0 1511
41 Małgorzata Milewska 0 683 670 0 1353
42 Rafał Kempa Latająca Jedynka 695 581 0 1277
43 Katarzyna Szymańska Nielot Pogrzebień 1209 0 1209
44 Magdalena Matyjaszek 0 507 327 0 834
45 Edward Ciekot Ikar Krupski Młyn 789 0 789
46 Maria Gorczyca MOS Wojska 287 0 287
Juniorzy
1 Konrad Żurowski PSS Społem 2760 2250 2250 2237 2186 2060 6250 19993
2 Dawid Lipski PSS Społem 2230 2021 2000 2000 2000 2000 4750 17001
3 Szymon Morcinek MDK Gliwice 2222 2177 2150 2000 1924 1878 2000 14349
4 Mikołaj Stryja PSS Społem 2880 2078 1987 1814 1785 987 2500 14030
5 Krzysztof Słocki MDK Gliwice 2250 2037 1987 1904 1885 1783 1500 13346
6 Szymon Wojtyło PSS Społem 1852 1774 1596 1480 1067 772 1000 9542
7 Agata Kluba PSS Społem 2000 1900 1584 1333 598 499 1250 9165
8 Szymon Skwara PSS Społem 1807 1406 1399 1360 923 904 750 8550
9 Marek Moździerz PSS Społem 1536 1431 1422 1247 1200 926 0 7762
10 Artur Juszczyk PSS Społem 1217 1130 1093 1030 848 792 0 6108
11 Piotr Białucha Ornontowice 2000 1000 889 643 262 1250 6043
12 Krzysztof Wieczorek PSS Społem 1852 1496 1000 1000 650 0 5997
13 Bartosz Załęcki PSS Społem 1762 1000 917 755 690 654 0 5777
14 Dżesika Szymańska Nielot Pogrzebień 1863 1622 1283 750 5519
15 Adam Sieber "Gawron" Pyskowice 1759 685 663 654 628 563 0 4951
16 Ignacy Kubit PSS Społem 1584 1519 776 717 209 0 4805
17 Karol Wierzbicki "Puchacz" Toszek 976 932 918 725 645 468 0 4664
18 Magdalena Bytomski "Puchacz" Toszek 1000 841 835 812 755 397 0 4640
19 Tomasz Starościak "Gawron" Pyskowice 990 800 723 603 546 394 0 4056
20 Jakub Ostałowski Ornontowice 1807 1000 981 213 0 4002
21 Adrian Pogonowski SP 1 "Latająca Jedynka" 1000 772 740 608 567 314 0 4002
22 Tomasz Sobania "Puchacz" Toszek 1000 884 613 605 587 232 0 3920
23 Marek Schröder MOS Wojska 1427 981 461 383 374 273 0 3901
24 Kacper Seidel Ornontowice 1929 1000 917 0 3846
25 Aleksander Kotarba Ornontowice 1961 1000 750 3711
26 Paweł Piotrowski MOS Wojska 981 781 633 505 374 298 0 3573
27 Oskar Blajsz "Puchacz" Toszek 773 766 697 570 371 256 0 3433
28 Dominik Bożewicz Ornontowice 1747 889 633 0 3269
29 Sebastian Ciszewski "Ikar" Krupski Młyn 1884 592 542 232 0 3250
30 Rafał Kowalski "Ikar" Krupski Młyn 1332 894 652 123 0 3001
31 Mateusz Kotes "Gawron" Pyskowice 673 647 548 425 333 332 0 2960
32 Iga Gozdek PSS Społem 1880 1021 0 2901
33 Kamila Sobieszek ZSO 13 Zabrze 1255 559 554 463 0 2830
34 Kacper Klimcewicz MOS Wojska 981 685 557 385 197 0 2805
35 Bartłomiej Herma "Ikar" Krupski Młyn 885 852 710 172 0 2620
36 Jakub Kopicera "Gawron" Pyskowice 550 544 520 313 312 285 0 2524
37 Kamil Szymacha "Orliki" Gim 10 1223 777 513 0 2513
38 Roksana Szymańska ZSO 13 Zabrze 997 778 472 257 0 2503
39 Marcin Dembiński "Ikar" Krupski Młyn 1910 353 213 0 2475
40 Patryk Kowalski MOS Wojska 893 782 489 311 0 2474
41 Jakub Majętny MOS Wojska 1403 981 0 2385
42 Konrad Wierzbicki "Puchacz" Toszek 727 572 425 248 218 179 0 2369
43 Krzysztof Chęciński MDK Gliwice 831 514 366 262 253 129 0 2355
44 Korneliusz Kopytek MOS Wojska 1349 981 0 2331
45 Szymon Lennert "Ikar" Krupski Młyn 1100 560 469 148 0 2276
46 Jakub Wiśniewski MDK Gliwice 1168 542 537 0 2247
47 Mateusz Wertyporoch MDK Gliwice 1080 589 500 0 2169
48 Barbara Sieber "Gawron" Pyskowice 670 652 353 315 157 0 2147
49 Dominika Skawińska "Puchacz" Toszek 949 805 383 0 2137
50 Filip Majchrzyk PSS Społem 756 707 492 140 37 0 2131
51 Krzysztof Cebula "Puchacz" Toszek 879 627 608 0 2114
52 Ewelina Skowron ZSO 13 Zabrze 669 665 519 242 0 2095
53 Radosław Konieczny "Ikar" Krupski Młyn 843 700 514 0 2057
54 Paweł Kabza SP 1 "Latająca Jedynka" 866 782 352 0 2000
55 Filp Król PSS Społem 2000 0 2000
56 Mikołaj Janysek "Puchacz" Toszek 759 633 581 0 1973
57 Jakub Wiernicki Ornontowice 1955 0 1955
58 Kamil Gębala MOS Wojska 796 688 222 190 22 0 1917
59 Kamil Łukianowicz MOS Wojska 550 451 343 320 217 0 1881
60 Katarzyna Starościak "Gawron" Pyskowice 488 407 357 276 223 126 0 1877
61 Kacper Goławski MOS Wojska 472 463 321 223 216 175 0 1871
62 Tomasz Kochel PSS Społem 643 518 362 339 0 1862
63 Jakub Lemiszko PSS Społem 1000 601 257 0 1858
64 Dawid Hajduk Gim 4 w Zabrzu 606 446 407 395 0 1855
65 Aneta Łobożewicz Ornontowice 1819 0 1819
66 Małgorzata Panek ZSO 13 Zabrze 711 532 483 0 1726
67 Seweryn Klama MOS Wojska 773 667 246 0 1686
68 Oskar Choderny SP 1 "Latająca Jedynka" 746 540 358 0 1644
69 Bartłomiej Szczut Gim 4 w Zabrzu 549 450 395 239 0 1633
70 Wojciech Wiśniewski PSS Społem 767 544 308 0 1619
71 Julia Kempa SP 1 "Latająca Jedynka" 767 620 206 0 1593
72 Patryk Panek Gim 4 Zabrze 627 471 463 0 1560
73 Przemysław Kochel PSS Społem 612 369 335 181 0 1497
74 Kamil Kawiorski MOS Wojska 796 650 0 1446
75 Ewa Kędziera SP 1 "Latająca Jedynka" 880 409 146 0 1435
76 Zuzanna Skwark PSS Społem 721 679 0 1400
77 Patryk Czyż "Ikar" Krupski Młyn 697 561 105 0 1363
78 Michał Rzeźnik Gim 1 w Zabrzu 937 274 137 0 1348
79 Alicja Nowacka "Orliki" Gim 10 949 370 0 1319
80 Karolina Krawczyk ZSO 13 w Zabrzu 589 410 295 0 1294
81 Marek Machliński Gim 4 w Zabrzu 886 388 0 1274
82 Bartłomiej Majchrzak PSS Społem 712 542 0 1254
83 Maciej Tańcula "Ikar" Krupski Młyn 574 443 236 0 1253
84 Beniamin Konieczny Gim 4 w Zabrzu 649 286 271 0 1206
85 Justyna Zawiślak ZSO 13 w Zabrzu 543 487 170 0 1199
86 Alicja Bednarek Ornontowice 815 357 0 1171
87 Edyta Gryglik "Orliki" Gim 10 990 155 0 1145
88 Ryszard Podsiadło MDK Gliwice 704 441 0 1145
89 Mateusz Pysik 0 1138 0 1138
90 Maja Lipska PSS Społem 815 167 150 0 1132
91 Dominik Wiśniewski PSS Społem 590 537 0 1127
92 Sławomir Piotrowski ZSO 13 w Zabrzu 446 378 286 0 1110
93 Adam Malcherczyk Ornontowice 572 537 0 1109
94 Rafał Kędziora "Ikar" Krupski Młyn 570 493 0 1063
95 Mateusz Kowalczyk "Ikar" Krupski Młyn 881 156 0 1036
96 Dawid Woźniak "Ikar" Krupski Młyn 1000 0 1000
96 Mateusz Żylski Ornontowice 1000 0 1000
96 Adam Janota SP39 Gliwice 1000 0 1000
96 Anna Rokita "Orliki" Gim 10 1000 0 1000
100 Krystian Dzerzgowski MOS Wojska 981 0 981
100 Klaudiusz Neuman MOS Wojska 981 0 981
100 Miłosz Honcel MOS Wojska 981 0 981
100 Kacper Milczarek MOS Wojska 981 0 981
104 Alicja Pepłowska SP Paniówki 963 0 963
105 Agata Pietrzyk Gim 4 w Zabrzu 599 357 0 956
106 Jakub Mazurek "Gawron" Pyskowice 537 415 0 952
107 Kamil Szczepaniak SP39 Gliwice 937 0 937
108 Wojciech Banach Limanowa 927 0 927
109 Denis Wypych SP39 Gliwice 925 0 925
110 Dominik Jaraczewski Limanowa 913 0 913
110 Dominik Jaraczewski Limanowa 913 0 913
112 Sebastian Pokuciński Gim 4 w Zabrzu 365 361 181 0 907
113 Kamil Holuk "Ikar" Krupski Młyn 691 215 0 906
114 Antoni Skwark PSS Społem 661 245 0 906
115 Daniel Wolany Gim 4 w Zabrzu 597 305 0 901
116 Damian Ciołek MOS Wojska 889 0 889
117 Bartłomiej Kiszka "Puchacz" Toszek 870 0 870
118 Patryk Bochniak MOS Wojska 378 331 159 0 868
119 Max Żukowski MDK Gliwice 439 417 0 855
120 Max Malinowski MDK Gliwice 488 359 0 847
121 Adam Grzegorczuk MDK Gliwice 515 305 0 820
122 Aneta Berezowska SP39 Gliwice 815 0 815
123 Karol Gubała Ornontowice 815 0 815
124 Mateusz Płasiak MOS Wojska 796 0 796
125 Kamil Łagosz SP39 Gliwice 793 0 793
126 Piotr Sikora "Puchacz" Toszek 778 0 778
126 Zuzanna Falkowska SP Paniówki 778 0 778
128 Fabian Dudek MDK Gliwice 410 364 0 774
129 Jakub Ostapiuk SP39 Gliwice 766 0 766
130 Nikola Sobota "Orliki" Gim 10 760 0 760
131 Piotr Ziaja "Ikar" Krupski Młyn 756 0 756
132 Grzegorz Gajewski "Orliki" Gim 10 415 188 143 0 747
133 Adam Kalota SP39 Gliwice 742 0 742
134 Krzysztof Yeristsyan SP39 Gliwice 741 0 741
135 Katarzyna Waktor ZSO 13 w Zabrzu 510 230 0 740
136 Adrian Ambicki "Orliki" Gim 10 732 0 732
137 Aleksandra Kotarba Ornontowice 704 0 704
138 Dawid Pałubiak Limanowa 685 0 685
139 Bartek Sikora SP39 Gliwice 669 0 669
140 Emilia Florek "Orliki" Gim 10 667 0 667
141 Paweł Tabaka "Orliki" Gim 10 662 0 662
142 Patryk Brzostek "Orliki" Gim 10 661 0 661
143 Natalia Kossakowska "Orliki" Gim 10 658 0 658
144 Kamil Szczepanowski "Orliki" Gim 10 650 0 650
145 Piotr Błachowicz SP39 Gliwice 646 0 646
146 Paweł Białucha Ornontowice 643 0 643
147 Natalia Zborniak "Gawron" Pyskowice 428 211 0 639
148 Jakub Dukowski "Orliki" Gim 10 627 0 627
149 Karolina Szymańska "Orliki" Gim 10 620 0 620
150 Piotr Metelski SP39 Gliwice 607 0 607
151 Mariusz Neubauer SP39 Gliwice 598 0 598
152 Szymon Solowski SP 39 Gliwice 593 0 593
153 Emilia Wostal SP Piekary Śl. 556 0 556
154 Krystian Leśnik MOS Wojska 550 0 550
155 Adam Wróbel SP Piekary Śl. 537 0 537
156 Łukasz Cieśla "Ikar" Krupski Młyn 530 0 530
157 Tomasz Morcinek MDK Gliwice 529 0 529
158 Dorota Duszenko SP39 Gliwice 511 0 511
159 Paweł Zoń Limanowa 493 0 493
160 Wiktoria Rosołowska SP39 Gliwice 476 0 476
161 Michał Głąb "Gawron" Pyskowice 470 0 470
162 Paweł Metelski SP39 Gliwice 469 0 469
163 Sara Sztuka "Orliki" Gim 10 455 0 455
164 Tomasz Majchrzyk PSS Społem 452 0 452
165 Karolina Twardowska "Orliki" Gim 10 441 0 441
166 Szymon Gąszczyk Gim 4 w Zabrzu 426 0 426
167 Kamil Żylski Ornontowice 420 0 420
168 Artur Gajda Gim 4 w Zabrzu 417 0 417
169 Dawid Poremski MOS Wojska 410 0 410
170 Mateusz Karkowski "Orliki" Gim 10 406 0 406
171 Jakub Nocoń Ornontowice 396 0 396
172 Iwona Nisior "Orliki" Gim 10 391 0 391
173 Bartek Pawlik "Orliki" Gim 10 390 0 390
174 Aleksander Guzy "Ikar" Krupski Młyn 355 0 355
175 Radosław Zagórski "Orliki" Gim 10 349 0 349
176 Paweł Brzozek SP39 Gliwice 339 0 339
177 Łukasz Szewczyk "Orliki" Gim 10 338 0 338
178 Arkadiusz Noga "Orliki" Gim 10 315 0 315
178 Marek Dziadecki "Orliki" Gim 10 315 0 315
180 Karolina Osmólska "Orliki" Gim 10 297 0 297
181 Przemysław Krawczyk "Orliki" Gim 10 275 0 275
182 Krzysztof Cżyż "Ikar" Krupski Młyn 263 0 263
183 Michał Bigos "Orliki" Gim 10 245 0 245
184 Adam Różycki "Orliki" Gim 10 232 0 232
185 Łukasz Kostecki "Orliki" Gim 10 230 0 230
186 Szymon Hudzicki MOS Wojska 217 0 217
187 Paweł Stawarczyk "Gawron" Pyskowice 213 0 213
188 Zuzanna Stawarczyk "Gawron" Pyskowice 200 0 200
189 Patryk Sarnowski "Ikar" Krupski Młyn 198 0 198
190 Nikola Fiedler "Orliki" Gim 10 193 0 193
191 Bartosz Pawlik "Orliki" Gim 10 192 0 192
192 Hubert Szczepański Ornontowice 183 0 183
193 Adam Guzy "Ikar" Krupski Młyn 180 0 180
194 Paweł Badura MOS Wojska 168 0 168
194 Julia Adamiak "Orliki" Gim 10 168 0 168
196 Patrycja Sajkowska "Orliki" Gim 10 165 0 165
197 Dawid Bydłowski "Orliki" Gim 10 163 0 163
198 Wiktor Galina MOS Wojska 162 0 162
199 Damian Kłusek "Ikar" Krupski Młyn 160 0 160
200 Patryk Osieja "Orliki" Gim 10 153 0 153
201 Mateusz Jachnicki MOS Wojska 152 0 152
201 Katarzyna Bigos "Orliki" Gim 10 152 0 152
203 Ewelina Zakrzewska "Orliki" Gim 10 137 0 137
204 Daniel Klichta "Orliki" Gim 10 132 0 132
205 Magdalena Kenger "Orliki" Gim 10 125 0 125
206 Roman Szczepański Ornontowice 123 0 123
207 Sebastian Stelmaszczyk "Orliki" Gim 10 115 0 115
208 Martyna Sobczyk "Orliki" Gim 10 90 0 90
209 Mateusz Niżiński MOS Wojska 52 0 52
210 Paweł Trzeciak MOS Wojska 42 0 42
211 Jan Kaźimierczak "Orliki" Gim 10 13 0 13
212 Zuzanna Fałkowska Ornontowice 5 0 5
213 Patryk Lisiecki "Orliki" Gim 10 0 0
213 Karolina Szymacha "Orliki" Gim 10 0 0
213 Dominik Duszek Gim 4 w Zabrzu 0 0
213 Łukasz Dorzeniecki PG3 "Trójka" Kędz-Koźle 0 0
213 Marcin Rekus PG3 "Trójka" Kędz-Koźle 0 0
213 Jolanta Pawlaczyk PG3 "Trójka" Kędz-Koźle 0 0


Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych
Stanisław Kubit
kubit
 
Posty: 236
Dołączenie: Środa, 8 Luty 2006, 23:23
Miejscowość: gliwice

Re: Plebiscyt gliwickich modelarzy

Postprzez Darek Kuras » Niedziela, 3 Luty 2013, 19:35

Panie Stanisławie

W imieniu KM w Wierzawicach, składam życzenia dalszych sukcesów i wytrwałości w działaniu. Jesteście dal nas niedościgłym wzorcem, tak pod względem ilości organizowanych imprez jak i członków. Nie można również w tym pominąć sukcesów, których z jednej strony zazdrościmy, a z drugiej jesteśmy dumni ( myślę o wynikach międzynarodowych).

Czasy zawsze sa trudne, szczególnie dla tych którym przyszło w nich żyć ale chwała tym którzy zamiast tylko narzekać ( co jest ponoć naszą narodową przywarą) mimo wszystko i wszystkim pokazują ze można i ze się da.
Sami doskonale wiemy ile pasja ta kosztuje, nie tyle pieniędzy ale czasu, poświecenia ( w szczególności najbliższych - Aga, Ewelina, Karolina - kochamy Was !!!). Dlatego głęboki szacunek tym którzy potrafią pogodzić pasje organizatora ze wspaniałymi wynikami sportowymi i jeszcze pracą zawodową ( mnie się to nie udaje, stąd szczery podziw ;-).

Jeszcze raz gratulujemy

pozdrawiam
Darek Kuras - POL 4054
Awatar użytkownika
Darek Kuras
 
Posty: 78
Dołączenie: Piątek, 23 Maj 2008, 21:00
Miejscowość: Wierzawice

Re: Plebiscyt gliwickich modelarzy

Postprzez Adam Kopacz » Niedziela, 3 Luty 2013, 21:09

Dla mnie gliwickie modelarstwo lotnicze zawsze było wzorem i wsparciem. Wzorem - rozmach, formy organizacji, liczba osób zaangażowanych, efekty pracy wychowawczej, wsparciem - rozmowy o sensie działalności na rzecz bezsensownego, determinacja w walce z obojętnością otoczenia i głupotą decydentów.
Zazdroszczę Wam liczby klubów modelarskich, instruktorów chętnych do pracy, wreszcie liczby dzieci i młodzieży objętych Waszą opieką, przez Was wychowywanych i kształconych.
Zazdroszczę Wam też troszeczkę atmosfery wśród osób zaangażowanych w działalność i ich liczby.
Znam Was wszystkich i przed wszystkimi chylę czoło.
Gratuluję i pozdrawiam w imieniu krośnieńskich modelarzy.
Adam Kopacz
Adam Kopacz
 
Posty: 32
Dołączenie: Poniedziałek, 21 Lipiec 2008, 21:46
Miejscowość: KS


Powróć do A. regionalne, stowarzyszenia, modelarnie, lotniska, łaki - gdzie, co, jak i kiedy - forum

cron