Dotyczy: problemów związanych z działalnością związków...

Dotyczy: problemów związanych z działalnością związków...

Postprzez Andrzej Grodzki » Piątek, 25 Styczeń 2008, 00:05

Kod: Zaznacz wszystko
Dotyczy: problemów związanych z działalnością związków, klubów, stowarzyszeń, fundacji, uks-ów sportowych


Pierwszy podstawowy problem:
- brak możliwości finansowania przez samorządy lokalne lub Ministerstwo działalności bieżącej (statutowej) klubów, stowarzyszeń, fundacji, uks-ów i związków sportowych (poziom rozwiązań ustawowych) – w chwili obecnej funkcjonuje zadaniowy podział środków, gdzie w ramach realizacji określonego celu (zadania), tylko pewien (zbyt mały) procent jest przeznaczany na obsługę zadania (wniosku) – procedury są skomplikowane, zajmują mnóstwo czasu, każda korekta wymaga zmiany wniosku i umów – środki pochodzące ze składek członkowskich lub od sponsorów, stale się kurczą, czasami jedynie „medialność” danej dyscypliny sportu decyduje o istnieniu danego klubu, stowarzyszenia, związku czy nawet dyscypliny sportowej; postępujący profesjonalizm oraz koszty dostępności nowoczesnych technologii znacząco w ostatnich latach zwiększyły wydatki sprzętowe i treningowe – ma to istotne znaczenie przy osiąganiu wyników sportowych w rywalizacji z „zamożnym” przeciwnikiem.

Drugi istotny problem:
- potrzeba złagodzenia lub zlikwidowania (dla niektórych dyscyplin sportowych) wymagań w zakresie obowiązkowych badań dla zawodników ubiegających się o licencję sportową (poziom rozwiązań ustawowych, które zostały uszczegółowione rozporządzeniem) – np. zakres badań wykonywanych w celu uzyskania i utrzymania ważności uprawnień pilota statku powietrznego (według wymagań określonych w prawie lotniczym) jest bardzo szeroki a wręcz wyklucza możliwość dopuszczenia do pilotażu osoby, której stan zdrowia nie pozwalałby na uprawianie sportu lotniczego,
np. uprawianie dyscypliny modelarstwa lotniczego czy szachów nie powinno być powiązane z badaniami lekarza sportowego – tutaj może wystarczyć posiadanie innego dokumentu związanego z posiadanymi zdolnościami psychofizycznymi – np. prawem jazdy, kartą rowerową lub okresowymi badaniami lekarskimi w zakładzie pracy, alternatywnym rozwiązaniem może być również posiadanie specjalnej, zdrowotnej polisy ubezpieczeniowej od uprawiania sportu.

Trzeci problem:
- obowiązek prowadzenia przez organizacje pozarządowe (w szczególności uks-y – podstawowe komórki zajmujące się popularyzacją sportu wśród dzieci i młodzieży) pełnej księgowości i sprawozdawczości finansowej – tego typu działalność powinna być oparta na szczególnie prostych zasadach księgowania i rozliczania wpływów i wydatków.

Propozycja rozwiązania systemowego:
- rozważenie możliwości odpisywania 1% podatku od dochodów osób fizycznych na rzecz organizacji pozarządowych (związków, klubów, stowarzyszeń, fundacji i uks-ów) działających w sferze kultury fizycznej lub sportu bez konieczności zmiany statusu danej organizacji na rzecz tzw. OPP – takie rozwiązanie daje bezpośrednią możliwość na poziomie lokalnym finansowania bieżącej, statutowej działalności tychże organizacji, bez tzw. znaczenia celowego wpłacanych środków.                     Z wyrazami szacunku

                              -W.Lesiuk-
Pozdrawiam Andrzej Grodzki
Awatar użytkownika
Andrzej Grodzki
Site Admin
 
Posty: 731
Dołączenie: Środa, 1 Luty 2006, 21:38
Miejscowość: Warszawa

Powróć do Najważniejsze sprawy Sekcji Modelarskiej archiwum

cron