Podkomisja F3A

Regulamin klasy F3M

Podkomisja F3A

Postprzez Piotr Urbański » Sobota, 18 Marzec 2006, 20:19

Witam kolegów,

Chciałem poinformować o zebraniu założycielskim podkomisji F3A.
Odbyło się ono 25.02.2006 w Łodzi.
Piszę o tym dopiero teraz, gdyż najpierw chciałem mieć potwierdzenie od Komisji Modelarskiej (otrzymałem je we wczorajszej rozmowie telefonicznej z kol. Januszem Rumińskim - członkiem KM) o zaakceptowaniu wniosków złożonych do Komisji.
Na zebraniu tym powołaliśmy do życia Podkomisję F3A, która w zamyśle zajmowałaby się również sprawami akrobacji dużych modeli F3A M (X) i modeli halowych F3A I, o ile oczywiście koledzy latający w tych klasach będą tym zainteresowani.
Powołana Podkomisja do czasu najbliższych Mistrzostw Polski działać będzie w składzie tymczasowym:

Piotr Urbański przewodniczący
Adam Dębowski z-ca przewodniczącego i sekretarz
Janusz Rumiński
Jacek Świderek
Edward Wojciechowski

Docelowo podkomisja ma składać się z siedmiu osób, liczymy na dojście po jednej osobie reprezentującej klasę F3A M i F3A I.

W czasie zebrania został uchwalony Regulamin Podkomisji, została poruszona sprawa nowego regulaminu F3A Klub, i został wybrany asystent trenera KN klasy F3A. Zostały sporządzone stosowne wnioski do KM, które jak przekazał mi Janusz Rumiński zostały zatwierdzone.

Mam nadzieję, że działanie Podkomisji spowoduje dalsze ożywienie w klasie F3A. Celem naszym jest pomoc wszystkim kolegom pragnącym rywalizować w tej trudnej klasie, tak by zapewnić dostęp do wszelkich regulaminów, podnieść poziom rozgrywanych w Polsce imprez (zarówno sportowy jak i sędziowania).

Zatwierdzenie wniosków złożonych przez naszą Podkomisje oznacza obowiązywanie już w tym sezonie nowego regulaminu F3A Klub.
Po długich rozmowach wykreślony został z niego punkt o ograniczeniach technicznych. Tym niemniej zapraszam kolegów do dalszej dyskusji na ten temat. Jeśli dojdziemy wspólnie do wniosku, że jednak takie ograniczenia są potrzebne mamy czas (do września), żeby je wprowadzić na sezon 2007.

Wszystkie dokumenty z prac Podkomisji będą od jutra dostępne na mojej stronie www.f3a.com.pl w nowo przygotowanym dziale "Podkomisja F3A"

Z modelarskim pozdrowieniem

Piotr Urbański
Piotr Urbański
 

Powróć do F3A, F3C, F3D, F3M, F3N, F3P - akrobacja samolotowa, śmigłowcowa i modeli klasy gigant; wyścig RC

cron